DB Cargo Logo

Măsurile de reducere a CO₂ - pentru fiecare mod de transport

Indiferent dacă mărfurile sunt transportate rutier, feroviar, maritim sau aerian și chiar dacă acestea sunt stocate în depozite sau manipulate în terminale, noi oferim soluții ecologice, reducând emisiile în fiecare proces.

Datorită dimensiunii rețelei DB Cargo, clienții noștri pot colabora cu un singur partener, reducând astfel semnificativ emisiile de CO₂, în linie cu prerogativele de mediu. 

DB Cargo oferă soluții pentru fiecare mod de transport în vederea reducerii, compensării sau evitării emisiilor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare:

Eco Plus - trenurile de marfă fără emisii de CO₂

Transportul feroviar este modul cel mai ecologic de transport al mărfurilor. Eco Plus face posibilă realizarea transportului de mărfuri pe calea ferată, în întregime fără emisii de carbon.

DBhangartner și DBrailog - emisii reduse de CO₂ în transportul combinat

DB Cargo combină avantajele specifice fiecărui mod de transport în lanțurile de aprovizionare multimodale. Încercăm pe cât mai mult posibil să realizăm transportul de mărfuri pe calea ferată și doar apoi să colectăm și să transportăm rutier.

Eco OceanLane - protecția climei în fiecare ocean

Eco OceanLane permite clienților DB Cargo să reducă emisiile de carbon în ceea ce privește transportul maritim cu până la 50%. Prin urmare, DB Cargo și operatorii de transport cu care cooperează optează pentru serviciile de viteză redusă și convertește transportul rutier la cel feroviar, mai ecologic.

Eco Charter - până la 20% mai puțin dioxid de carbon

Pentru Eco Charter cei care se ocupă de logistica cargo se folosesc de avioane cargo cu motoare extrem de economice, aripi optimizate aerodinamic, design ultra ușor din fibră de carbon și cu volum de încărcare mai mare. 

Eco Depozit - transformă depozite în case de economisire a energiei

DB Cargo a dezvoltat propriul concept de Eco Depozitare integrat în care depozitele sunt exploatate într-un mod ecologic ce poate reduce emisiile de carbon cu până la 35%.

Eco Neutru - alternativă a emisiilor de CO₂

DB Cargo completează soluțiile sale de mediu pentru anumiți operatori de transport cu Eco Neutru - opțiunea de compensare a emisiilor de carbon prin sprijinirea proiectelor de combatere a schimbărilor climatice.